Ε-2 Πρωτάθλημα – Λίστες αποδοχής Εκτύπωση

Ανακοινώθηκαν από την Ομοσπονδία οι λίστες αποδοχής για το Ε-2 πρωτάθλημα τις οποίες μπορείτε να δείτε στο αρχείο.

Acceptance List E2 5η

Με Σ στις υποχρεώσεις σημειώνονται όσοι δεν έχουν κάνει ενεργοποίηση του Μητρώου τους για το 2018.

Η τελική λίστα με τις υποχρεώσεις (ενεργοποίηση Μητρώου και Ιατρική βεβαίωση) θα αναρτηθεί την Πέμπτη 

και θα είναι πλήρως ενημερωμένη (αφού ενσωματωθούν οι πληρωμές και οι προσκομίσεις

Ι.Βεβαιώσεων στα Ενωσιακά Πρωταθλήματα κ.λπ.)